ARTIKEL

Leent u bij uw eigen BV? Zo bereidt u zich voor op de nieuwe wetgeving

In 2018 heeft het kabinet op de dag na Prinsjesdag een specifieke maatregel aangekondigd die lenen voor meer dan € 500.000 bij de eigen BV moet ontmoedigen. De ingangsdatum van deze maatregel is 1 januari 2022.

Op 4 maart 2019 heeft het kabinet een concept-wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ ter consultatie op internet gepubliceerd, zie ook ons blog van 6 maart . Het concept-wetsvoorstel heeft veel reacties opgeleverd van met name DGA-adviseurs en wetenschappers.

Zakelijke lening wordt gezien als excessieve lening

Het belangrijkste punt van kritiek is dat reguliere zakelijke leningen voor de aankoop van bijvoorbeeld beleggingsvastgoed of effecten in het concept-wetsvoorstel ook gekwalificeerd worden als excessieve leningen. Dat betekent dat DGA’s voor het bovenmatige deel van de lening (het deel boven € 500.000) op 31 december 2022 worden belast in box 2. Onder de huidige wetgeving mogen DGA’s voor dit doel volstrekt legitiem lenen van hun BV.

DGA ook belast voor leningen van BV aan bloedverwanten

Een tweede punt van kritiek is dat de DGA niet alleen wordt belast voor eigen leningen van de BV en die van zijn fiscaal partner, maar ook voor bovenmatige leningen van zijn BV aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn (verbonden personen). Dit houdt in dat de DGA belast wordt voor het bovenmatige deel van de lening van zijn BV aan zijn dochter, bijvoorbeeld voor haar vakantiewoning, ook als de DGA zelf niet van zijn BV geleend heeft. De maatregel gaat zelfs zo ver dat een eventuele tweede aandeelhouder – ongeacht zijn aandelenbelang – voor de helft van het bovenmatige deel van de lening aan verbonden personen belast wordt.

Dubbele box 2-heffing

Een derde kritiekpunt is dat de maatregel tot een dubbele box 2-heffing leidt. De DGA gaat namelijk box 2-belasting betalen over het bovenmatige deel (lees dus: boven € 500.000) van eigen schulden én de schulden van verbonden personen. De belasting over de schulden per eind 2022 kan de DGA later verrekenen als hij zijn gehele AB-belang verkoopt. Maar een dubbele heffing treedt wel op voor latere bovenmatige schulden of wanneer de DGA slechts een deel van zijn aandelen verkoopt. Besluit de DGA zijn leningen na 2022 met een dividenduitkering gedeeltelijk af te lossen, dan moet ook daarover box 2-belasting worden betaald, zonder dat de eerder geheven box 2-belasting kan worden verrekend.

De consultatiefase is ondertussen afgelopen en het kabinet buigt zich nu nogmaals over het concept-wetsvoorstel. Het is afwachten of deze kritiek nog leidt tot aanpassingen.

Plan van aanpak

Het uiteindelijke wetsvoorstel wordt rond Prinsjesdag verwacht. In de tussentijd doet u er goed aan de consequenties van deze maatregel voor uzelf in kaart te brengen. Dat houdt in dat u in beeld brengt welke leningen in 2022 onder de maatregel zullen vallen. Per lening kunt u dan vaststellen welk aflossingsbedrag nodig is om box 2-heffing te voorkomen. Vragen die u zichzelf kunt stellen: kan ik voor eind 2022 privévermogensbestanddelen verkopen om over de benodigde liquide middelen te beschikken? Heeft mijn BV capaciteit om dividend uit te keren, bijvoorbeeld door de aan mij verstrekte eigenwoninglening bij een bank onder te brengen? Kan ik bepaalde overige leningen bij een bank onderbrengen? Kan ik wellicht gefaseerd schenkingen doen aan verbonden personen, zodat zij in staat zijn de bovenmatige leningen (gedeeltelijk) af te lossen?

Dividend uitkeren in 2019

Direct na het verschijnen van het uiteindelijke wetsvoorstel kunt u uw plan van aanpak definitief maken. Besluit u op basis daarvan om dividend uit te keren om uw schulden aan de BV af te lossen? Dan is het mogelijk verstandig om dit al in 2019 te doen, omdat de box 2-heffing nu nog 25% bedraagt. Dit tarief zal namelijk stijgen, van 26,25% in 2020 tot 26,9% vanaf 2021. Bij een dividenduitkering in 2019 heeft het wetsvoorstel dus al voordat het is aangenomen het beoogde effect bereikt.

Geschreven naar de stand van zaken op 25 juni 2019.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Ontvang vijf maal per jaar het online magazine Cornelis. Het magazine staat boordevol interviews, video’s en interessante artikelen.

Aanhef *

Voornaam *

Tussenvoegsel(s)

Achternaam *

E-mailadres *

Meld aan