KLIMAATAKKOORD

Klimaatakkoord geeft ondernemers kansen

De VN luidt de noodklok, milieuorganisaties in Nederland roepen op de klimaatdoelen met spoed aan te scherpen en het kabinet krabt zich achter de oren: hoe gaan we de opwarming van de aarde stoppen? Innovatieve ondernemers en oplettende beleggers weten dat, ongeacht wat er door de regering wordt besloten over de voorgestelde milieumaatregelen, het nodige zal veranderen. En dat biedt kansen.

Om de ambities van het internationale Klimaatakkoord te halen en de uitstoot van CO2 terug te dringen, zijn ingrijpende maatregelen nodig. In juli presenteerde Ed Nijpels als voorzitter van het Klimaatberaad het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord voor Nederland. Hoe het kabinet deze aanbevelingen precies gaat oppakken is nog niet duidelijk, ook niet na de aanbevelingsbrief van minister van Economische Zaken Eric Wiebes aan de Eerste Kamer. Wel is duidelijk dat overheid, bedrijfsleven en consumenten hoe dan ook actie moeten ondernemen.

Lui achterover leunen?

De helft van de wereldwijde CO2-uitstoot komt van honderd grote bedrijven (bron: Milieu- en Onderzoeksbureau CPD). Die moeten ingrijpende wijzigingen doorvoeren. Dat betekent niet dat we in Nederland lui achterover kunnen leunen tot de grote vervuilers hun klus hebben geklaard, want het gestelde doel is glashelder: minder CO2-uitstoot, zo snel mogelijk. De voorgestelde maatregelen raken elke sector, van zware industrie tot financiële dienstverlening en van land- en tuinbouw tot levensmiddelentechnologie. Dat betekent ook dat er in elke sector voldoende kansen liggen voor ondernemers en beleggers. In het Klimaatakkoord is goed aangegeven in welke richting wordt gedacht – en dus waar de mogelijkheden te vinden zijn.

Innovatie in industrie

De industrie moet waarschijnlijk de grootste veranderingen doorvoeren. Kolencentrales zullen de komende tijd verdwijnen en de industrie moet overstappen naar andere grondstoffen, zoals waterstof en biomassa. Innovaties die ervoor zorgen dat CO2 als grondstof kan worden gebruikt of initiatieven die het probleem omdenken, zoals waste2chemicals – waarbij afval wordt gerecycled tot grondstof – hebben de toekomst. De industrie gaat ook op zoek naar mogelijkheden om grote processen te elektrificeren, zoals industriële fornuizen en boilers. Die innovatieve technieken kunnen een goede investering zijn.

Aan de slag in de woningbouw

Ook de woning- en utiliteitsbouw moet aan de slag. Aanvragen voor nieuwbouwvergunningen worden na 1 juli 2018 namelijk alleen nog goedgekeurd als deze woningen gasloos zijn, dus met een alternatieve bron voor verwarming. Ook particuliere woningbezitters moeten hun huizen aanpakken: meer isolatie, alternatieve warmtebronnen, andere verlichting. Zoals Nederlands eerste Energiecommissaris Ruud Koornstra  laat zien, is er in die sector voldoende te innoveren – en te verdienen. Deze duurzame ondernemer verdiende zijn kapitaal met de introductie van de LED-lamp, een groene creditcard en groene energie. Wie treedt in zijn voetsporen?

Al deze veranderingen brengen kansen voor de financiële sector. Er wordt gezocht naar nieuwe manieren om die duurzaamheidsinvesteringen te financieren. Al jaren wordt er gewerkt aan een andere manier om duurzame verbouwingen aan de eigen woning te financieren, zoals isolatie of zonnepanelen. Een gebouw-gebonden financiering, een financiering die op het huis blijft rusten als de eigenaar verhuist, zou ervoor zorgen dat de terugverdientijd van bijvoorbeeld zonnepanelen geen rol meer speelt bij de beslissing over de investering. Maar ook andere financieringsmogelijkheden, zoals speciale groene hypotheken, klimaatvriendelijke bedrijfsleningen en duurzame beleggingsproducten gaan een steeds grotere rol spelen.

Voorsprong door klimaat

Het kabinet is nu aan zet: welke maatregelen uit het rapport krijgen prioriteit? Slimme ondernemers en beleggers wachten dat niet af. De veranderingen betekenen voor hen meer kansen dan bedreigingen. Innovatieve technieken kunnen een goede investering betekenen, een future-proofstrategie voor het bedrijf en een voorsprong op afwachtende concurrentie.

LEES HOOFDLIJNEN KLIMAATAKKOORD

Achtergrond bij Klimaatakkoord

Het op 10 juli 2018 gepresenteerde Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord is de uitkomst van een serie overleggen, georganiseerd aan ‘sectortafels’, rond de thema’s elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit. Tijdens die overleggen spraken ruim honderd Nederlandse experts vier maanden lang met elkaar over de mogelijkheden en moeilijkheden rond het verminderen van CO2-uitstoot in hun sector. De maatregelen in het rapport worden door het Centraal Plan Bureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving technisch haalbaar genoemd. Tegelijk zeggen de bureaus dat de beschreven maatregelen nog te vaag zijn geformuleerd om deze tot achter de komma door te rekenen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Naam

E-mail

Bericht

Verstuur

Aanmelden

Ontvang vijf maal per jaar het online magazine Cornelis. Het magazine staat boordevol interviews, video’s en interessante artikelen.

Aanhef *

Voornaam *

Tussenvoegsel(s)

Achternaam *

E-mailadres *

Meld aan