VERMOGEND NEDERLAND

Tien jaar miljonairsonderzoek: aandeel miljonairs stabiel ondanks crisis

De groep miljonairs in Nederland is de afgelopen tien jaar behoorlijk stabiel gebleven. Ook tijdens de crisis bleef het aantal ongeveer gelijk. Maar het CBS ontdekte een opmerkelijke dynamiek binnen de groep miljonairshuishoudens: een kwart van de miljonairs is dat over vijf jaar niet meer.

Elk jaar onderzoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van Van Lanschot de stand van zaken rond miljonairs in Nederland. Dit jaar is het onderzoek aangevuld met een analyse van de ontwikkelingen en trends in een periode van tien jaar*. Wat is er veranderd? En wat blijft hetzelfde?

112.000 miljonairs

Om te beginnen is het percentage miljonairs tussen 2006 en 2016 vrijwel gelijk gebleven. Niet als we ze stuk voor stuk gaan tellen, want in absolute zin is het aantal miljonairs voorzichtig gegroeid van 72.000 in 2006 naar 112.000** in 2016. In 2006 had 1,1% van alle particuliere huishoudens € 1 miljoen of meer, in 2016 is dat 1,5%. Maar € 1 miljoen in 2006 heeft niet dezelfde waarde als tien jaar later, dus het CBS corrigeert voor inflatie. Na die correctie blijft het aandeel miljonairs de afgelopen tien jaar stabiel op 1,2%.

Aandeel miljonairs stabiel op 1,2%

Laren en Zeeland meeste miljonairs

In Laren wonen relatief de meeste miljonairs, daar is bijna 11% van de inwoners miljonair. Deze gemeente wordt op de voet gevolgd door Bloemendaal en Blaricum (beide 10% miljonairs) en Wassenaar (bijna 9%). Laren is sinds 2013 de nummer één, daarvoor stond Blaricum meestal bovenaan de lijst. Gek genoeg is niet Noord-Holland, maar Zeeland de provincie met relatief de meeste miljonairs: 1,9% van alle particuliere huishoudens heeft daar € 1 miljoen of meer. Tien jaar geleden was dit nog Utrecht met 1,3%. Onderaan deze lijst staan Groningen, Flevoland en Limburg.

Miljonair: man, 58 jaar

Nog steeds zijn de meeste miljonairs man, daar is de afgelopen tien jaar weinig verandering in gekomen. In twee derde van de gemiddelde Nederlandse huishoudens is de hoofdkostwinner een man, bij miljonairshuishoudens is dat acht op de tien. Hoe groter het vermogen, hoe groter het percentage mannelijke kostwinners. Bij een vermogen van € 10 miljoen is nog maar één op de tien hoofdkostwinners een vrouw.

Gemiddeld genomen zijn miljonairs 58 jaar. Ook daar is de afgelopen tien jaar weinig in veranderd. Uitzondering is 2009. Toen lag, waarschijnlijk door de crisis, de gemiddelde leeftijd wat lager. Vrouwelijke kostwinners in miljonairshuishoudens zijn gemiddeld iets ouder.

51% van de miljonairs werkt als ondernemer

Ondernemen loont

Hoe komen miljonairs aan hun geld? De helft werkt als ondernemer, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als directeur-grootaandeelhouder. Een derde van de miljonairs werkt niet meer, die groep is met pensioen. En slechts 14% staat als werknemer ergens op de loonlijst. Een paar verschuivingen in deze verhoudingen vallen op: bij een vermogen tussen € 2 miljoen en € 5 miljoen nam het aantal zelfstandig ondernemers toe en in de groep met een vermogen van € 5 miljoen of meer is het aantal directeur-grootaandeelhouders gegroeid.

Goed boeren

Bijna 20% van de werkende miljonairs werkt in de landbouw, bosbouw en visserij, de agrarische sector is daarmee de grootste bedrijfstak voor miljonairs, vooral in de groep tot € 5 miljoen. Deze groep is de afgelopen tien jaar flink gegroeid, van 12% in 2006 tot 19% in 2016. De helft van deze agrarische miljonairs heeft een melkveebedrijf, een kwart verbouwt groente of granen.

11% van de werkende miljonairs is als directeur-grootaandeelhouder in of via een financiële holding actief. Ongeveer 15% is actief in de specialistische zakelijke dienstverlening, bijvoorbeeld bij advocatenkantoren of organisatie-adviesbureaus. Het aandeel miljonairs werkzaam in de handel is wat afgenomen, het aandeel miljonairs in de zorg is iets gegroeid.

48% miljonairs hoogopgeleid

Van de miljonairs die hebben gestudeerd of een hbo-opleiding hebben gevolgd, heeft 28% een academische graad, in vergelijking met 12% van de niet-miljonairs. Het aantal laagopgeleide miljonairs nam 1% af en het aantal miljonairs met een hbo- of wo-opleiding bleef nagenoeg gelijk. Het CBS wijst op een verband tussen opleiding en bedrijfstak. Hoogopgeleide miljonairs zijn vaker werknemer in sectoren als zorg en specialistische dienstverlening, laagopgeleide miljonairs zijn relatief vaak zelfstandig ondernemer, met name actief in de landbouw.

Miljonairs emigreren niet

De meeste miljonairs zijn in Nederland geboren en getogen. In 2016 zijn vijfhonderd miljonairs in de twee jaar ervoor in Nederland komen wonen, dit is slechts 0,5% van alle miljonairs. De meeste migranten-miljonairs komen uit België. Ook emigratie is niet populair onder miljonairs. Van de miljonairs die Nederland telde op 1 januari 2016, vertrokken er sinds 2016 vierhonderd naar het buitenland. In 2006 was België nog een populair land voor miljonairs; toen vertrok een kwart van de migranten naar de zuiderburen. Maar dat is de laatste jaren flink veranderd, in 2016 koos nog maar een op de tien van de emigrerende miljonairs voor België.

Miljonairs erbij en eraf

Het CBS laat zien dat de cijfers en percentages gelijk blijven, maar dat de groep onderzochte huishoudens per jaar verandert. Er is een groep huishoudens die het ene jaar wel binnen de groep miljonairs valt, en het jaar daarop niet meer. Die groep heeft het onderzoeksbureau onder een vergrootglas gelegd, zie het artikel Miljonair worden, miljonair blijven . Daaruit blijkt dat er een aanzienlijke dynamiek is binnen de groep miljonairs: een kwart van de miljonairs is dat over vijf jaar niet meer. Er komen ook elk jaar nieuwe miljonairs bij. De meeste nieuwe miljonairs hadden in de voorgaande jaren een vermogen van € 0,5 miljoen tot € 1 miljoen.

LEES HET CBS-RAPPORT

 

* Het CBS-onderzoek beslaat de periode 2006-2016.
** Het aantal miljonairshuishoudens in 2016 is na publicatie van het onderzoek door het CBS bijgesteld naar bijna 114.000.
AANMELDEN MAGAZINE LIKE | 21
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Ontvang vijf maal per jaar het online magazine Cornelis. Het magazine staat boordevol interviews, video’s en interessante artikelen.

Aanhef *

Voornaam *

Tussenvoegsel(s)

Achternaam *

E-mailadres *

Meld aan