ONDERZOEK

De sandwichgeneratie

Ingeklemd tussen zorg voor kinderen en ouders

Bent u tussen de 40 en 60 jaar met zorg voor uw kinderen en toenemende zorg voor uw ouders? Dan hoort u tot de zogeheten ‘sandwichgeneratie’: mannen en vrouwen – vaak met een drukke baan – die steeds vaker hun aandacht moeten verdelen tussen gezin en ouders. Hoe hebben zij zaken als nalatenschap, financiële ondersteuning en testament geregeld? Van Lanschot onderzocht hoe deze generatie daarmee omgaat.

Van alle ondervraagde Nederlanders heeft 33% een testament opgesteld waarin is bepaald wie de erfgenamen zijn en wie wat krijgt. Bij klanten van Van Lanschot is dit percentage met 86% overigens een stuk hoger, zo blijkt uit eerder onderzoek. Een kwart van de ondervraagden heeft ook een zogeheten uitsluitingsclausule in het testament laten opnemen. Vaak genoemde redenen daarvoor zijn dat men (eventuele) partners van kinderen wil uitsluiten of wil voorkomen dat de eigen ex-partner via de kinderen over de erfenis kan beschikken. Van de ondervraagden met zowel eigen kinderen als stiefkinderen, zegt de helft dat stiefkinderen anders worden behandeld in de nalatenschap dan de eigen kinderen. Bij vrouwen is dat percentage zelfs nog aanmerkelijk hoger dan bij mannen: 62% tegen 36%. Dat zijn gevoelige en emotionele zaken die klanten van Van Lanschot vaak met hun private banker bespreken.

Steun én zelfstandigheid belangrijk!

De sandwichgeneratie denkt wat kinderen betreft ook na over de financiële zorg van nu. Bijna 83% biedt een vorm van financiële ondersteuning aan hun volwassen kinderen. Dit wordt vooral gedaan door bepaalde dingen voor hen te betalen (41%), geld te geven als de kinderen hierom vragen (28%) en/of ze af en toe wat toe te stoppen (21%). Studie, huisraad, auto en vakantie zijn uitgaven waarin ouders vooral bijspringen. En vaak wordt door ouders met meer vermogen ook een handje geholpen in de financiering van een koophuis (21%). Van deze generatie zegt 58% het simpelweg fijn te vinden om de volwassen kinderen financieel een steuntje in de rug te kunnen geven. Nagenoeg alle vermogende ouders vinden naast die ondersteuning wél dat hun kinderen (later) ook eigen geld moeten verdienen (92%) en moeten sparen voor eigen grote aankopen. Daarnaast is 73% van mening dat kinderen (ook) eigen vermogen moeten opbouwen.

Kunnen kinderen die erfenis straks aan?

Zo’n 43% van de ondervraagde ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen met vermogen leren omgaan. Heeft de sandwichgeneratie een gezin met jonge kinderen, dan heeft ruim 25% bewindvoering in het testament laten opnemen: iemand anders krijgt dan tijdelijk zeggenschap over de erfenis, tot de kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Veel ouders vragen zich ook af of de kinderen straks voldoende zijn voorbereid op een erfenis. Een kwart heeft de volwassen kinderen inmiddels al voorbereid op vermogensoverdracht, in de meeste gevallen (63%) door op eigen initiatief met ze in gesprek te gaan.

49% zegt dat stiefkinderen anders worden behandeld in de nalaten­schap dan de eigen kinderen

Mantelzorg nu en straks

Van Lanschot stelde de sandwichgeneratie ook vragen over hun ouders. Vaak is er hier sprake van toenemende (mantel)zorg met zowel consequenties in tijd als financieel. 26% heeft ouders of schoonouders die op dit moment hulp nodig hebben bij de dagelijkse dingen. Zo’n 78% vindt het vanzelfsprekend hun (schoon)ouders te helpen. Bijna driekwart van de ondervraagden is zelfs bereid een langere periode te (mantel)zorgen of geeft die zorg nu al. Maar de sandwichgeneratie doet dit wel graag ‘op afstand’: van de ondervraagden is een kwart bereid hulpbehoevende (schoon)ouders in huis te nemen.

Bezorgd of hebberig?

En hoe pak je het aan als je met je (schoon)ouders wilt praten over hoe zíj de nalatenschap hebben geregeld? 37% vindt het lastig om daarover te praten: bezorgdheid kan immers ook geïnterpreteerd worden als hebberigheid.

37% vindt het lastig om met (schoon)ouders te praten over hun nalaten­schap

Toch heeft ook 37% al gesproken over testament en nalatenschap, al gebeurt dat meestal op initiatief van de (schoon)ouders zelf. Overigens denkt 62% van de ondervraagden dat hun (schoon)ouders alles goed hebben vastgelegd in een testament. Aan de andere kant ziet 20% nu al donkere ruziewolken als de erfenis straks verdeeld moet worden. Maar liefst 32% verwacht dat de familiebanden zullen veranderen na het overlijden van de (schoon)ouders. Een reden te meer om vóór het zover is, alle zaken rond het testament helder te hebben en daarin zo transparant mogelijk te zijn binnen de familie.

Bron: Online onderzoek PanelWizard/Kien in opdracht van Van Lanschot (mei 2018)
In deze Cornelis ook een interview met Sybelle Gielisse, regiodirecteur Noordoost-Nederland bij Van Lanschot. Zij gaat naar aanleiding van dit onderzoek dieper in op de sandwichgeneratie en vermogen.

LEES HET INTERVIEW

AANMELDEN MAGAZINE LIKE | 23
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Ontvang vijf maal per jaar het online magazine Cornelis. Het magazine staat boordevol interviews, video’s en interessante artikelen.

Aanhef *

Voornaam *

Tussenvoegsel(s)

Achternaam *

E-mailadres *

Meld aan